PREZENTARE INTERVAM

Prezentare INTERVAM  pdf 

INTERVAM MANAGEMENT

Consiliul de Administratie

Dl. Ovidiu Sergiu POP           - Presedinte
Dl. Dorin COJOCARU            - Membru
Dl. Claudiu Liviu STANCIU   - Membru

Echipa Noastra

Dl. Ovidiu Sergiu POP       - Director General
Dl. Marcel MITRANUS       - Director General Adjunct
Dl. Marian BARBALATA    - Director Tranzactionare
Dra. Gabriela IVAM           - Director Compartiment Risc si                                                 Control Intern     
Dna Mihaela Prisacariu    - Director Corporate

RAPOARTE SI PROCEDURI 

SITUATII FINANCIARE

LEGATURI UTILE

FORMULAR PENTRU SESIZARI ONLINE

Va rugam completati formularul de mai jos cu problemele pe care doriti sa le sesizati in relatia cu INTERVAM S.A.